Nacionālie dārgumi.100 g kultūras

Elzai Stērstei -130 

Dzejnieces un tulkotājas Elza Stērstes (1885 - 1976) garais mūžs ir Latvijas vēstures un akadēmisku izglītību Pēterburgas konservatorijā un Sorbonnā Parīzē guvušas latviešu sievietes un inteliģences dzīvesstāsts. To pirms 10 gadiem savā grāmatā "Marselīna" izstāstījusi viņas mazmeita Anna Žīgure, kas būs raidījuma "Nacionālie dārgumi. 100g kultūras" studijas viesis kopā ar Rakstniecības un mūzikas muzeja speciālisti Māru Eņģeli un jauno dzejnieku Arti Ostupu. Atceroties dzejnieci, arī Edvarta Virzas dzīvesbiedri un par dalību t.s. franču grupā notiesāto Elzu Stērsti, sarunāsimies par tēmu, kas ir patiesa inteliģence un tās nepieciešamība dzīves pārbaudījumos? Kāda nozīme tai ir šodienas demokrātijas un brīvības apstākļos?