Mazākumtautību kolektīvu koncerts "Saules dziesmu audeklā"

0.0

Katra Latvijā dzīvojošā tauta veido mūsu spēku pasaules kontekstā. Katrai tautai raksturīgās tradīcijas ir kā pavediens saules audeklā, kurā gleznojam mūsu ziedošo zemi. Tikai pavedienā kā saiknē starp ikkatru no mums, parādībām un procesiem šodienā mēs spējam uzgleznot tādu Latvijas zemi, kuras īstais košums rodas tautu sadraudzībā. 

Koncertā uzstāsies folkloras kopas, autentiskās dziedāšanas, tautasdziesmu, vokālie, folkloras un instrumentālie ansambļi, tautas deju kolektīvi un ansambļi, tautas instrumentu orķestris, kā arī koris un individuālās izpildītājas, pārstāvot slāvu, ukraiņu, krievu, poļu, baltkrievu, kazaku, bulgāru, ebreju, romu, vācu un lietuviešu tautības.

Mākslinieciskais vadītājs: Juris Jonelis.

Muzikālā vadītāja: Kristīne Kārkle-Kalniņa.

Režisors: Mārtiņš Kagainis.

Muzikālais pavadījums: "Raxtu Raxti".

Scenogrāfs: Uģis Bērziņš.

Koncerta vadītāja: Elīna Ose.