Intervija ar LPS padomnieci izglītības un kultūras jautājumos Ināru Dunduri

Latvijas Pašvaldību savienības valde aicinājusi Ministru prezidentu jau tuvākajā laikā tikties, lai uzklausītu pašvaldību viedokli un iespējamos risinājumus Izglītības un zinātnes ministrijas piedāvātajai skolu tīkla reformai. Kā ziņots, konkrētāks informatīvais ziņojums par reformu valdībai jāiesniedz 15. augustā.
Kas pašvaldības satrauc ministrijas redzējumā par skolu tīkla reformu un kā sokas sadarbība, lai šaubīgos jautājumus laikus skaidrotu un risinātu? "Rīta Panorāmā" saruna ar LPS padomnieci izglītības un kultūras jautājumos Ināru Dunduri.