Armēnija – starp ES un Krievijas ietekmi

Armēniju un Eiropas Savienību vieno Visaptverošais un pastiprinātais partnerības nolīgums. Tādējādi, no vienas puses, Armēnija cenšas tuvināties Eiropai, bet no otras, lielā mērā ir atkarīga no Krievijas. Saites ar agresorvalsti joprojām ir gana ciešas. Kā norāda Eiropas Savienības vēstniece Armēnijā, valsts jau darījusi daudz, lai stiprinātu demokrātiju, kā arī ir svarīgi, lai būtu cieša sadarbība ar Eiropas Savienību.