Pašvaldības, neiesaistot iedzīvotājus, pieļauj kļūdas

0.0

Lēmumus pieņem, bet iedzīvotājus to pieņemšanā pašvaldības neiesaista vai arī iesaista formāli – tādos veidos, kas lielākajai daļai neļauj saprast, par ko ir runa, ne arī to, kā šis lēmums varētu ietekmēt viņu dzīvi. Tik bargi ir Valsts kontroles secinājumi pēc revīzijām par to, kā pašvaldības savā darbā iesaista un ņem vērā iedzīvotāju viedokli.