Vai latvieši gatavi brīvprātīgajam iesaukumam obligātajā aizsardzības dienestā?

0.0

Lai sagatavotu Latvijas pilsoņus valsts aizsardzības uzdevumu izpildei, valstī veidos obligāto aizsardzības dienestu, kuram pirmais iesaukums būs brīvprātīgs. Šī gada 15.maijā noslēdzās brīvprātīgo pieteikšanās dienestam un pirmais iesaukums jau ir 1.jūlijā. Cik liela ir bijusi interese no jauniešiem tik tiešām arī doties dienestā?