Plašākā diskusijā aktualizēs vajadzības reto slimību aprūpē

Par finansējuma trūkumu veselības nozarei nākas runāt ļoti bieži, un arī nozares ministrija nupat norādījusi - ilggadējs nepietiekams veselības aprūpes finansējuma apjoms liek secināt, ka esošais veselības aprūpes finansēšanas modelis ir jāpārskata. 
Finansējuma trūkums apdraud arī Reto slimību plāna ieviešanu. Arī šim jautājumam uzmanību veltīs konference “Vienlīdzīga veselības aprūpe visiem – nākamie soļi reto slimību pacientu ārstēšanā”, diskutējot par pacientu interešu aizstāvības jautājumiem.