Province. Dievgalds latviskais

0.0

Jānim bija lemts piedzimt tālajās Kazahijas stepēs, un tas ir tikai vēl viens stāsts par latviešu tautas likteņgaitām. Kad ģimene atgriezās Latvijā, tēvs mira jauns un mazbērna audzināšanu uzņēmās vecvecāki. Viņi bija tie, kas padomjzemes bezcerībā Jānim jau agri atklāja, ka šeit Latvijā vēl ne tik sen reiz dzīvoja brīva, lepna un laimīga tauta. Iesaukts padomju armijā, ierindnieks Jānis Saulīte dzimtenes brīvībai veltīja vārsmas, kas tika rakstītas latviski, bet krievu burtiem, jo tāda bija pieejamā rakstāmmašīna. Pēc dienesta dzima pārliecība par kalpošanu Latvijai un Dievam, kas, viņaprāt, ir nešķirami jēdzieni. Šodien Jānis Saulīte ir mācītājs piecās draudzēs, kā kapelāns darbojas slimnīcās un savā lauku īpašumā veido latviešu muzeju. Bet 4. maijā viņš ir dubultgaviļnieks, jo svin savu un savas atjaunotās valsts dzimšanas dienu.