Topošie ārsti trenējas kopā ar juristiem

Laiki, kad tikai “ārsts vienmēr zina labāk”, ir beigušies. Pacienta viedoklis ir svarīgs un arī ārstam ir jāzina pacienta tiesības. Iztiesājamo lietu skaits tiesās, arī pieteikumu skaits Ārstniecības riska fondam norāda, ka ārstiem ir pārāk maz zināšanu par pacienta un arī par savām tiesībām. Lai situāciju mainītu, pašlaik jaunie medicīnas studenti trenējas simulācijās kopā ar juristiem.