Kultūršoks. Laikmetīgās mūzikas komponists Latvijā – profesija vai hobijs?

0.0

Lai uzrakstītu izvērstu partitūru orķestrim, komponistam ir vajadzīgi mēneši. Taču, lai savu ieceri varētu īstenot, nepārtiekot no zila gaisa, mūsu komponisti ir spiesti paralēli strādāt vēl citos darbos. Vai valstij ar Kultūrkapitāla fonda starpniecību ir jābūt dāsnākai pret laikmetīgās mūzikas komponistiem, kuru radītie skaņdarbi veido mūsdienu latviskās identitātes daļu, vai pret viņiem jāpiemēro tie paši iedzīvošanas likumi, kas valda masu kultūrā?