Nacionālais kultūras centrs atvainojas Rīgas projektu korim

0.0

Latvijas Nacionālais kultūras centrs uzņemas atbildību par domstarpībām, kas radās Dziesmu svētku koru skatē, un atvainojas par notikušo gan koru skates žūrijai, gan Rīgas projektu korim un tā vadībai. Pēc centra direktores stāstītā, tā bijusi komunikācijas kļūme, un ir skaidrs, ka koris ir pelnījis piedalīties svētkos. Bet vai tas piedalīsies koru karos, uz to skaidras atbildes nevienam vēl nav.