Dzirdi balsis ar Kārli Kazāku

0.0

3.sērija 

Dienvidlatgales Ludzas apkārtnes izloksne Isnauda nav tālu no Ciblas. Turpat arī Istalsna un Lucmuiža otrpus ezeram. Kārlis Kazāks dodas ciemos pie Ludzas puses ļaudīm, lai ieklausītos burbuļojošajā un ieaijājošajā šejieniešu latgaliešu mēlē. Piedzīvojums, kas Kārli aizved negaidītos domu labirintos pārvēršas tikpat negaidītā dziesmā.