Province. Pieradinātā atbildība

0.0

Nezinot dzīvnieku valodu, nu nevar cilvēks strādāt par veterinārārstu! Tā lēš Kristīne Liepa no Jaunpils, kuras ikdiena paiet vai nu savā nelielajā klīnikā, vai izbraukumos pie tuvākas un tālākas apkārtnes vājinieciņiem, vai palīdzot glābt Jaunpils bezsaimnieka kaķus, vai skolojot topošos vetārstus universitātē Jelgavā. Kristīne šajā profesijā ir jau trešajā paaudzē un uzskata, ka nereti grūtākais ir darbs nevis ar klusējošajiem pacientiem – dzīvniekiem, bet gan ar to saimniekiem – cilvēkiem, kurus vēl joprojām ir jāradina pie atbildības par tiem, ko pieradinājuši.