Sniegpulksteņi atgādina par izsūtījumā pavadīto jaunību

0.0

Arī Kurmāles pagasta Vārdupe ir vieta Latvijā, kur šodien pulcējās cilvēki, lai atcerētos padomju okupācijas varas noziegumu – pretlikumīgu cilvēku aizvešanu uz Sibīriju. Viens no viņiem ir Ikars Strautnieks. 1949. gada 25. martā viņam bija 13 gadu, kad ļaunums dzīves sapņiem pārvilka svītru. Viņš palīdzējis iekārtot piemiņas vietu, kur savas dzīves un visas Latvijas vēstures traģēdiju piemin, stādot pirmos pavasara ziedus.