Izdota monogrāfija "Vidzemes muižas un to bibliotēkas"

Latvijas Nacionālās bibliotēka izdevusi vēsturnieces Kristīnes Zaļumas monogrāfiju “Vidzemes muižas un to bibliotēkas”. Apjomīgajā pētījumā apkopotas ziņas, dokumenti un attēli par Vidzemes muižu bibliotēku lomu Latvijas kultūras attīstībā trīs gadsimtu periodā, kā arī raksturotas bibliotēku veidošanās tradīcijas Eiropā. Ko muižās nozīmēja bibliotēka un kādas grāmatas tajās glabāja?