Dzimis Eiropā. Par ieguvumiem un zaudējumiem jaunajās dalībvalstīs 10 gadus pēc iestāšanās ES

0.0