Kam un kāpēc PMLP jāsniedz ziņas par saviem un laulātā vecākiem, brāļiem, māsām un bērniem?