Ventspils ielā 25 nams jāpamet nedēļas laikā

0.0
Līdzīga situācija izveidojusies arī Pārdaugavā, Ventspils ielā 25. Tur esošais koka nams, kas ir arī kultūras piemineklis, avārijas stāvoklī ir jau labu laiku. Nu īpašnieki saņēmuši pašvaldības brīdinājumu, ka viņiem dotas septiņas dienas laika mājas pamešanai. Tās stāvoklis ir bīstams, un ekspluatācija jāpārtrauc. Taču iedzīvotāju līdzšinējais kūtrums rada aizdomas, ka viņiem nav ne vēlmes, ne līdzekļu to darīt. Aija Kinca turpina.