Veikals laukos – iztikas un informācijas centrs

Pagaidām bez liela cenu sadārdzinājuma, bet ar dažādām lielajos veikalos neatrodamām precēm un arī ar parādnieku sarakstiem īpašā kladē. Tāda ir ikdiena vai katrā lauku veikalā. Rēzeknes novada Nagļos uzsver, ka veikals ciema centrā ir glābiņš daudziem, kuri nevar mērot desmitiem kilometru līdz veikalam pilsētā. Turpina Ausma Sprukte-Kozule no Latgales reģionālās televīzijas.