Province: "Dieva reģistri"

Pieniņi ir īpaša vieta. Pēc kara, 1948. gadā, kad Preiļu apkārtnes zemnieki tika dzīti reģistrēties kolhozos, turienes ļaudis iesvētīja jaunuzcelto baznīcu un reģistrējās draudzē, kas ir jo kupla vēl šobaltdien. Draudzē ikdienā kalpo Andris Gribuška. Puisim reiz ātri bija jākļūst pieaugušam, jo vecāki agri izšķīrās, māte aizbrauca peļņā uz Īriju, un viņi abi ar brāli tika atstāti augt, radu pieskatīti. 

Lielā, patstāvīgā dzīve sākās, kad vienam bija desmit, otram – divpadsmit gadi. Nu Andris ir diplomēts inženieris, kuram bez intereses par ģeogrāfiju, vēsturi, sportu un rakstīšanu ir vēl viena aizraušanās – elektronika. To zinādams, Pieniņu prāvests  lūdza  Andrim paša rokām uzbūvēt ko nebijušu – digitālās ērģeles jaunuzceltajam Dieva Žēlsirdības Romas katoļu draudzes dievnamam Daugavpilī. Tā jaunā baznīca tika pie savas dvēseles – ērģelēm ar trīsdesmit sešiem reģistriem.