Kāpēc, gaidot rindā pēc dokumentiem, cilvēkiem jāsēž uz grīdas vai jāstāv kājās?