Nacionālie dārgumi. 100 g kultūras

Latvijas līdzdalība 2018.gada Londonas grāmatu gadatirgū pierādīja, ka latviešu literatūra ir konkurētspējīga, ir tikai nepieciešams finansējums un stratēģija. Esam guvuši pārliecību, ka latviešu literatūra ir pasaules līmeņa literatūra. „Kuģis ir izkustējies, daudziem Latvijas autoriem tagad ir iespēja gan piedalīties lielos literatūras festivālos, gan atrast izdevējus. Mēs esam iekrāsoti uz pasaules literatūras kartes. Mums ir ko piedāvāt, un mēs esam guvuši pelnītu atzinību par literatūru, kuru rakstām 21. gadsimtā latviešu valodā”, atzīst rakstniece Nora Ikstena. Viņas populārais romāns „Mātes piens” irtulkots un izdots daudzās valodās. Ārzemēs izdoti arī vairāki citi latviešu rakstnieku un dzejnieku darbi, aug pieprasījums ne tikai tulkojumiem angļu valodā, bet arī uz citām pasaules valodām. Tulkotās literatūras politikā pirmo vijoli spēlē tulkotājs, viņš pārrada literāro darbu citā valodā. No viņa aizrautības un profesionālisma lielā mērā atkarīgs grāmatas liktenis. Viens no šādiem cilvēkiem ir Džeids Vils - amerikānis, kurš jau daudzus gadus dzīvo un strādā Baltijas valstīs. Viņš tulko latviešu, igauņu un lietuviešu rakstnieku darbus angļu valodā un ir latviešu literatūras aģents. Savukārt dzejnieks Guntars Godiņš ir atdzejojis un tulkojis daudzus igauņu un somu autoru darbus latviešu valodā. Kā tulkojumi ietekmē un veido mūsu savstarpējo kultūras telpu? Kas ir latviešu literatūras eksportprece? Saruna raidījumā «Nacionālie dārgumi» ar rakstnieci Noru Ikstenu, tulkotāju Džeidu Vilu, kā arī dzejnieku, atdzejotāju un tulkotāju Guntaru Godiņu.