Akmens un šķembas. Filmas arheoloģija (12+)

“Dzimtene, piedod”… “Akmens un šķembas”… “Es visu atceros, Ričard”… “Akmens un šķembas” – tā ir režisora Rolanda Kalniņa filmas nosaukuma ģenēze. Tās ir vēsturiski nozīmīgas tēmas, padomju represijas un cenzūras ceļš cauri autoru likteņiem. Tās ir cilvēku un varas attiecības. Tas ir jautājums par izvēlēm – vēsturiskām un cilvēciskām. Režisora Rolanda Kalniņa filma par latviešu puišiem, kas ierauti svešu lielvaru karā. Leģionāru tēmai veltīta filma, kura, laikam ejot un kontekstiem mainoties, prasa vēlreiz pārvērtēt gan autoru ieceri un koncepciju, gan uzspiestos kompromisus filmas realizācijā. Bija jāpaiet vairāk nekā desmit gadiem, lai mēs saņemtu drosmi un justos tiesīgi runāt par vienu no svarīgākajām, apspriestākajām un tomēr noklusētākajām un apspiestākajām Rolanda Kalniņa filmām. Šim pētījumam, dokumentālā video formātā apkopojot, analizējot un pārskatot saglabājušos vizuālos materiālus un dokumentus, ir jānotiek Rolanda Kalniņa simtgadē un arī viņa aiziešas gadā. 2022. gads vienmēr Latvijas kino vēsturē būs Rolanda Kalniņa zīmē. Cilvēks, mākslinieks, režisors nodzīvoja un piedzīvoja savu gadsimtu, pats kļūstot par leģendu cilvēka spējai izturēt, un sadzīvot ar laikmeta diktātu. Aizejot no šīs pasaules, Rolands Kalniņš atstāja mums mākslas un sirdsapziņas liecības par savu laiku.

Režisore: Agita Cāne-Ķīle. Scenāriste: Daira Āboliņa. Vadošais operators: Edgars Bite.

12+