Lielās patiesības. Vistālākais ceļojums ir ceļojums iekšup. Dons

“Vistālākais ceļojums ir ceļojums iekšup,” tā savā politiķa un mistiķa dienasgrāmatā raksta politiķis un mistiķis Dāgs Hammeršalds. Šis iekšējā ceļojuma motīvs ir uzrunājis arī dziedātāju Donu. Kad un kā tieksme pēc panākumiem un ārējā spožuma pāraug iekšējā ceļojuma nepieciešamībā?