Nepārliecināja akcionāru naudas izcelsme un biznesa plāns

0.0
Šonedēļ banku regulatora slēgtā un policijas izkratītā “Baltic International Bank” un tās akcionāri nebija iesnieguši visus dokumentus, kas apliecinātu bankas jauno investoru naudas izcelsmi. Tas bija viens no iemesliem, kāpēc Finanšu un kapitāla tirgus komisija un Eiropas Centrālā banka nebija apstiprinājušas bankas īpašnieku nomaiņu. Tieši ar jauno akcionāru pamesto glābšanas riņķi brāļi Belokoņi mēģināja vienu no vecākajām Latvijas bankām noturēt virs ūdens.