Intervija ar «Pārtikas bankas» vadītāju Agitu Kraukli

Pārtikas banka „Paēdušai Latvijai” ir Latvijas Samariešu apvienības vadīta pārtikas programma. Tajā tiek palīdzēts trūkumā nonākušiem iedzīvotājiem, izsniedzot pārtikas pakas.
To saturu veido no ražotāju, pārstrādātāju un tirgotāju ziedotajiem pārtikas produktiem. Par naudas ziedojumiem tiek iegādātas tās preces, kuras nav saņemtas ziedojumu veidā.
Pārtikas pakas tiek dalītas iedzīvotājiem visā Latvijā sadarbībā ar vietējām labdarības organizācijām un pašvaldību sociālajiem dienestiem. Uz sarunu mums šorīt pievienojas “Pārtikas bankas” vadītāja Agita Kraukle.