Ar aizrautību pēta un māca studentus par senajiem laikiem

Brīnišķīgā sajūta, kad viena pētniecības tēma noved pie nākamās. Tas zinātnē aizrauj Latvijas universitātes profesori Māru Gruduli, kura pēta procesus Latvijas teritorijā esošajā sabiedrībā laika posmā no 16. līdz 19. gadsimtam. Par savu darbu Māra Grudule nupat kā saņēmusi Latvijas Zinātņu akadēmijas Lielo medaļu. Kolēģis Uldis Birziņš pastāstīs vairāk par viņas pētījumiem.