Ikgadējā cilvēktiesību un labas pārvaldības konference

Tiesībsarga ikgadējā cilvēktiesību un labas pārvaldības konference
Šajā gadā konference dalīta trīs paneļdiskusijās, apskatot cieņpilnu iesaisti dažādos cilvēka dzīves posmos, sākot ar bērniem un jauniešiem, turpinot ar cilvēkiem brieduma gados un noslēdzot ar senioriem kā šīs līdzdalības īstenotājiem.
Ar Lailu tieši vairāk par šo konferences sadaļas tēmu
“Cieņa pret bērnu un efektīva jauniešu iesaiste lēmumu pieņemšanā”
Saruna ar Tiesībsarga biroja Bērnu tiesību nodaļas vadītāju Lailu_Grāveri.