Kas notiek Latvijā? Kas notiek un kam jānotiek jaunās valdības deklarācijas tapšanā? (ar surdotulkojumu)