Izraēlā svinīgi iesvētī Aglonas Dievmātes mozaīku

Pasludināšanas bazilikā Nācaretē, Izraēlā, svinīgi iesvētīta Aglonas Dievmātes mozaīka. Tā papildina bazilikas āra galeriju, kurā jau atrodas Dievmātes Marijas atainojumi no dažādām valstīm. Svinīgajā pasākumā piedalījās Latvijas prezidents Egils Levits, kurš uzturas valsts vizītē Izraēlā un darba vizītē Palestīnā, kā arī Latvijas bīskapi, priesteri un aptuveni 50 svētceļnieki no Latvijas. Ieskatu notikumā sniedz mana kolēģe Dace Stirāne.