Kas notiek Latvijā? Kas notiek ar jaunās koalīcijas un valdības atbildības jomu sadali un deklarāciju? (ar surdotulkojumu)