Uzstādīšanai trūkst 3500 eiro

Lai bronzā atlietu Brīvības pieminekli neredzīgajiem, cilvēki jau veltījuši tam nepieciešamo summu portālā ziedot.lv. Piemineklis šobrīd atrodas tēlnieka darbnīcā un tā autori turpina darbu, lai jau 18. novembrī pieminekli Braila rakstā varētu atklāt. Bet lai pieminekli novietotu blakus īstajam Brīvības piemineklim, vēl trūkst trīs ar pusi tūkstoši eiro. Turpina Aija Kinca.