Ielas garumā. Priedaine. Lielais prospekts un citas ielas

0.0

Priedaine ir senākā apdzīvotā vieta Jūrmalā, jo arheologi pie Vārnukroga un Priedaines mežā atraduši akmens laikmeta apmetnes liecības. Atpūtnieki lielākoties neizkāpj vietējā stacijā, jo jūra taču ir tur – aiz Lielupes, tādēļ daudzi varbūt būs pārsteigti, ka Priedainē atrodas vasarnīcu ciemats un dzīvo solīda publika. Klusums, miers, sausais un veselīgais gaiss jau 19. gadsimta beigās pievilināja pirmos vasarniekus, bet 1935. gadā tur pastāvīgi dzīvoja 93 cilvēki un atradās divas sanatorijas plaušu slimniekiem. Puse iedzīvotāju bija latvieši, bet trešdaļa vācieši, kuriem pirms kara nācās atstāt Latviju. Mājas palika tukšas, daļu no tām juku laikos nodedzināja, bet četrdesmito gadu beigās ievērojami pieauga iedzīvotāju skaits un privātajās ēkās izmitināja dzelzceļniekus un kūdras fabrikas strādniekus. Vēlāk viņiem uzcēla tipveida barakas un ķieģeļu namus. Priedaine piedzīvojusi visai skarbus laikus, bet skaistās privātmājas pamazām atplaukst. Klusais ciematiņš sāk jaunu dzīves posmu.