Lielās patiesības. Kas ir dvēsele?

Kas ir dvēsele? Indulis Paičs. Cilvēki dvēseli piesauc, apdzied, jūt… Taču kas ir dvēsele? Ko kurš ar to saprot? Ar ko dvēsele atšķiras no gara un apziņas? Vai iespējama vienota dvēseles definīcija? Kas notiek ar dvēseli pēc cilvēka fiziskās nāves? Vai dvēsele iemiesojas no jauna? Vai ir tautas dvēsele? Par to saruna ar teologu un psiholoģijas doktorantu Induli Paiču.