Valsts kontrole: Latvijā katastrofu pārvaldīšana – neefektīva

0.0
Civilā aizsardzība Latvijā ir novārtā atstāta joma – tā pēc plašas revīzijas secinājusi Valsts kontrole. Katastrofu pārvaldīšana un krīžu vadība valstī ir vāja. Par to gūta pārliecība gan Covid-19 pandēmijas laikā, gan pētot Latvijas paveikto gatavībai kara un militāra apdraudējuma gadījumam. Vairāk stāsta Vita Anstrate.