Province. Billīšu Diāna

Billīšu Diāna. Kad latvju rakstnieks Edvarts Virza bija pašā slavas zenītā, viņš uz savu senču zemes Iecavas pusē uzbūvēja sapņu māju, kur kopā ar dzejnieci Elzu Stērsti un meitu Amarillis vadīt rāmas un laimīgas dienas ārpus Rīgas kņadas. Idille nebija ilga – pašu dzejnieku ātri aizsauca viņsaulē, bet mājas ģimenei atņēma sveša vara. Kad deviņdesmitajos saimniecība tika atgūta, no bijušās godības vairs maz kas bija palicis, tāpēc Edvarta Virzas pēctečiem trijās paaudzēs atgriešanās nebija viegls pasākums. Šodien māja un dārzs jau tikuši pie kādreiz zudušā gara, bet jaunizveidotajā dzejnieku Virzas un Stērstes muzejā saimnieko mazmazmeita Diāna Jance.