Esmu latvietis

Kārlis Svilāns ir 21 gadu vecs latvietis, kurš dzimis Austrālijā, lielāko savu dzīves daļu dzīvojis Briselē, Beļģijā, un patlaban studē Nīderlandē. Tomēr vasaras brīvlaikā viņš atbrauca uz Latviju, lai kā brīvprātīgais strādātu par galveno audzinātāju Eiropas vasaras skolā. Kārlis te piedalās jau desmito reizi. Kāpēc audzināšanā latvietībā ir vērts ieguldīt savu darbu un laiku?