Vai plkst.9.40 no rīta ir piemērots laiks skolas pusdienām?

0.0