Cīņa ar "Spaisu" - cīņa ar vējdzirnavām?

Vai ik dienu pienāk ziņas, ka slimnīcā pēc bīstamo apreibinošo vielu lietošanas nonākuši arī reģionos dzīvojoši jaunieši. Tā aprīļa pirmajā dienā no Skrundas novada Rudbāržiem vien tie bijuši trīs jaunieši. Viena no vietām, kur gan atrastas bīstamās vielas, gan jaunieši hospitalizēti, ir Rudbāržu internātpamatskola. Tur atzīst - tā ir kā cīņa ar vējdzirnavām - jaunieši iznāk no slimnīcas un turpina lietot kaitīgās vielas. Patiesos apreibinošo vielu lietošanas apjomus mazajos novados ļauj apjaust Skrundas vidusskolā tapušais zinātniskās pētniecības darbs.