Dzimtaskoks. Upīts

No “Zaļās zemes”, kas no obligātās literatūras sarakstu laikiem joprojām neizdzēšami iespiedusies ikviena skolasbērna atmiņā, līdz skaļam un krāsu pilnam priekšnesumam uz Starptautiskā Eirovīzijas dziesmu konkursa skatuves. Arī šāds var būt kādas dzimtas stāsts vairāk nekā 100 gadu griezumā. Andreju Upīti uzskata par vienu no ražīgākajiem latviešu literāriem. Viņa mazmazmazdēls Artūrs Strautiņš savukārt muzicē vienā no mūslaiku Latvijas skaļākajām popgrupām “Triana Park”. Abu izteiksmes līdzeklis ir arī vārds, tikai katram savā laikā un katram ar saviem nolūkiem un mērķiem, katram ar saviem izteiksmes līdzekļiem. Latvijas Televīzija dokumentālo raidījumu ciklu “Dzimtaskoks” noslēgs ar stāstu par Upīšu dzimtu. Kāds ir vārda spēks un ko ar vārdu var panākt, neskatoties uz laika un laikmeta diktētajiem noteikumiem vai tieši pretēji – atbilstīgi tiem? LTV dokumentālo raidījumu ciklā “Dzimtaskoks” tā veidotāji – raidījuma vadītājs Kārlis Būmeisters, režisore Dace Slavinska, redaktors Harijs Beķeris un vadošais operators Armands Rudzītis Latvijas vēsturi izstāsta caur sešu dzimtu likteņiem. Gandrīz katru Latvijas dzimtu un tās turpinātājus skar notikumi, kuri ietekmē arī valsts likteni – abi pasaules kari, okupācija, izsūtījums Sibīrijā, varas diktēto noteikumu pieņemšana vai gluži pretēji – pretošanās tiem.