Dzirdi balsis ar Kārli Kazāku

0.0
Par raidījumu ciklu “Dzirdi balsis ar Kārli Kazāku” LTV1 Kārlis Kazāks atkal meklē latviešu valodas izloksnes viscaur Latvijai - Ērģemē, Ancē, Ludzā, Aknīstē, Rūjienā, Alsungā -, un raidījumu ciklu noslēdz apskatot, kā tad, galu galā, ir radusies latviešu valoda, ko šobrīd lietojam gan rakstos, gan televīzijā. Kārlis katrā vietā rada oriģināldziesmu vietējā izloksnē un izaicina vietējos cilvēkus savas vietvalodas atmodai. Raidījums ļauj skatītājam piedzīvot vietējo dabisko mīlestību uz savas valodas krāšņumu un cilvēku sirsnību. Kārlis par idejas rašanos atklāj: “Par latviešu valodas bagātībām manī atbild vidzemnieku un kurzemnieku dzimtu asinis. Un, pat nedomājot par to, ka latgaliešu, sēļu vai tāmnieku kultūra nav iespējama un izzustu, ja paliktu bez savas skaņas, es vienkārši gribu tās notvert. Droši vien, ka man ir vieglāk piedzīvot un pieņemt pasauli savās dziesmās. Visticamāk, ka tas arī ir neapzināts iemesls, kādēļ tieši šādi mēģinu iepazīties ar savu valodu.” Anotācijas raidījumiem 1.sērija Ziemeļvidzemes izloksne Ērģemē. Kārlis Kazāks otro sezonu uzsāk, dodoties tuvāk iepazīt sava tēva puses dzimtās valodas skaņu, kas cerams, kaut nedaudz līdzinās mājās dzirdētajam. Pirmā dziesma tiek meklēta Ziemeļvidzemes trijstūrī - Ērģeme, Kārķi, Turna -, kur pierakstīta apjomīga vietējās izloksnes vārdnīca.