Neiztīrītas gultnes dēļ jau otro gadu slēgta Jūrmalas osta

0.0
Pašvaldības uzņēmums “Jūrmalas osta” ir viens no dalībniekiem pārrobežu projektā, kurā piedāvā Austrumbaltijas piekrasti kā burāšanas galamērķi. Taču ne iziet jūrā, ne ienākt ostā ar jahtu gan nav iespējams, jo vietā, kur Lielupe satiekas ar jūru, smilšu sanesumu dēļ izveidojies sēklis, bet finansējuma gultnes tīrīšanai ostai neesot.