Cik pieejami iedzīvotājiem ir valsts e-pakalpojumi?

E-pakalpojumu izmantošanas apjoms pēdējos pāris gados Latvijā audzis būtiski – pieprasījumu skaits portālā Latvija.lv pērn bijis vairāk nekā divkārt lielāks par 2019.gada līmeni. Un, lai arī bieži dzirdam atzinīgus vārdus par pašmājās ieviesto interneta rīku mūsdienīgumu, aktuāls paliek jautājums, cik pieejami ir valsts pārvaldes e-pakalpojumi.
Tieši to revīzijā izpētījusi Valsts kontrole, vērtējot arī šajā jomā izmantotos valsts pārvaldes finanšu un cilvēkresursus. Un par secinājumiem šorīt iztaujāsim Valsts kontrolieri Rolandu Irkli.