Skultē demontētās lidmašīnas nākotne joprojām neskaidra

Mārupes novada Skultē demontētās padomju laika lidmašīnas nākotne joprojām ir neskaidra, jo likumā par padomju un nacistisko režīmu slavinošu objektu eksponēšanas aizliegumu un to demontāžu ietvertie kritēriji esot diezgan neskaidri. Kultūras ministrijas ieskatā, lai izpildītu likuma prasības, ar demontāžu nepietiek. Savukārt darba grupā sliecas domāt, ka noņemot lidmašīnu no pamatnes tā kļūst tikai par tehnikas vienību.