Diskusija Vārda brīvība ar RUS.LSM festivālā LAMPA

Aktualizēt tēmu vai klusēt? Teikt to vai ko citu? Jautāt par to vai ne? Šos un citus jautājumus žurnālisti sev uzdod ikdienas darbā. Taču Krievijas militārais iebrukums Ukrainā daudzus jautājumus ir saasinājis – atbildes atrast kļuvis daudz grūtāk. Kā palikt godīgam pret sevi un auditoriju? Kur ir robeža, kad pašcenzūra ir noderīga un kad tā ir bīstama? RUS.LSM diskusija. Personīgā pieredze. Diskusija notiks krievu valodā, klātienē tiks nodrošināts tulkojums latviešu valodā.