Nacionālie dārgumi.100 g kultūras

Bagātās vēstures dēļ Rīgas pils ir viens no ievērojamākajiem galvaspilsētas arhitektūras pieminekļiem. Tās vecāko daļu, Livonijas ordeņa pili, būvējis mestrs fon Platenbergs no 1497. līdz 1515. gadam. Vēlākās piebūves tapušas no 16. - 20. gs. Kopš Latvijas brīvvalsts šajā ēkā sadzīvo valsts politiskā un simboliskā vara – tā vienlaikus ir prezidenta rezidence un mājvieta Latvijas Nacionālajam vēstures muzejam. Šī “saspēle” tika pārtraukta, kad 2013. gadā aizsākās visaptveroša Rīgas pils rekonstrukcija, un, neraugoties uz postošo ugunsgrēku, tā paša gada vasarā atjaunošanas pirmā kārta kopš decembra ir pabeigta. Drīz sagaidāmi arī Jurģi – prezidenta kancelejas pārcelšanās no Melngalvju nama uz īstajām mājām. Kā izdevušies rekonstrukcijas un restaurācijas darbi, kuros bija iesaistīti vairāk nekā 300 darbinieku, ko atjaunotā pils nozīmē valstij, kādi izaicinājumi jāpārvar, turpinot atjaunot pils veco jeb kasteles daļu, kuru plānots pabeigt līdz valsts simtgadei? Šos jautājumus «Nacionālo dārgumu» studijā apspriedīsim ar Rīgas pils atjaunošanas padomes priekšsēdētāju Imanta Lancmani un galveno arhitektu Artūru Lapiņu.