Ielas garumā. Zvārdes, Zuteņu, Gulbenes un Īves ielas

Daugavas kreisajā krastā pie Mārupītes ir nelielu ieliņu puduris,kas ietver Rīgas Angļu ģimnāziju. Pēc tradīcijas ielām Daugavas kreisajā krastā dod Kurzemes un Zemgales vietvārdus, tad kādēļ tur iespraukusies Gulbenes iela un Zuteņu iela? Izrādās, ka ielu vārdu došanā slēpjas kāds āķis . Tas gan nav tas mazliet baisais un mistiskais skolēnu iztēles radītais   Āķis, kurš it kā dzīvojis bumbu patvertnē skolas parkā. Taču Krampis gan  ir pavisam reāla persona, kuru savā gleznā attēlojusi māksliniece Maija Tabaka. Stāstot par šo rajonu,nevar nepieminēt Mārupīti, melnalkšņu ieskauto vietējo” Amazoni”, ko mīlējis  dzejnieks Ojārs Vācietis un mīl katra jaunāskolasbērnu paaudze.