Ielas garumā. E.Glika iela un J.Janševska prospekts

Glika ielas nosaukumā nez kāpēc pazudis priekšvārds, kas skaidri apliecinātu: tā mēs godinām Ernstu Gliku - cilvēku, kurš latviski pārtulkojis Bībeli. Janševska prospekts, kurā nav nevienas mājas, bet ikdienā sastopami sportisko aktivitāšu cienītāji, savu vārdu dabūjis par godu rakstniekam Jēkabam Janševskim. Viņa spalvai pieder trīs romāni par seno Kursu un... vimpiņu valodas patents. Glika iela strikti sadalās divās daļās: vienā ir lielākoties divdesmitā gadsimta pirmajās desmitgadēs būvētās tā sauktās dvīņu mājas, bet otrā – tipiska padomju laika apbūve. Šo māju būvētājiem nācies pielietot dažādas viltības, lai uzvarētu padomju birokrātiju. Arī ielas vecākajā galā ir daudz gan sarežģītu, gan amizantu likteņstāstu. Vienu no mājām Glika ielā uzcēlis Vladimirs Hivroks – meistars, kurš zināja podiņu krāsns glazūras noslēpumu. Podiņu krāsns ir vienīgā vērtība, kas palikusi pirmskara deju pedagoga Sergeja Vahramejeva namā pēc padomju laika komunālās postažas.