Tirgus kā kultūrvieta

0.0

Sižeta autore žurnāliste Sandra Kiršberga pēta, kā un kāpēc  Latvijā tirgus tiek izmantots kultūras aktivitātēm. Vēsturiski ciemu un pilsētu tirgus laukumos, neiztrūkstoši bija arī  mūziķu un aktieru grupas. Cauri laikiem tirgus vidē parādās laikmeta sasniegumi un vājie punkti. Tirgus ir sabiedrības spogulis šķērsgriezumā. Ne reti kultūras jomas pārstāvji meklē jaunas iespējas kā izmantot vidi ap sevi  dažādu žanru jaunrades projektiem. Režisore Krista Burāne veidojusi  teatralizētu koncertuzvedumu Centrāltirgus gaļas paviljonā “Ceļu karte”. Starptautiskais jaunā teātra festivāls “Homo Nous”  pagājušajā gadā veidoja performances Vidzemes tirgū, stāsta producente Santa Remere. Jaunas idejas apgūt jaunu kultūrtelpu rosina arī atjaunotais Āgenskalna tirgus, kur izrādes  gatavojas spēlēs “Kvadrifrons”.