Vai skolas mācību gada beigās drīkst noteikt īpašus pārbaudes darbus?

0.0